Co s sebou přinést na pohřební službu?

 

  1. občanský průkaz zemřelého

  2. oděv pro zesnulého (možno předat v nemocnici na patologii)

  3. foto na smuteční oznámení

 

V případě potřeby volejte

mobil 607 721 765
tel. 544 221 400

 
 
 
   

                  

 

 

                 

Informační povinnost o mimosoudním řešení sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20d – 20m zákona č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH  SPORŮ:
Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je: ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE – www.coi.cz.
Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1) v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 

Vyhledávání

Kontakt

Pohřební služba Slavkov u Brna

Špitálská 733
684 01 Slavkov u Brna

Kancelář otevřena:
Po -Pá 8.00-12.00 hodin
607 721 765
544 221 400